Roos en Tom

Groep, 2, 3 en 4
10 Bijeenkomsten
School in de buurt
“Ik heb geleerd hoe ik fijn samen kan spelen.”

Voor wie is de training Roos en Tom?

 • Voor kinderen die last hebben van hun verlegenheid, of onhandig zijn bij
  het leggen van nieuwe contacten.
 • Voor kinderen die zich niet durven verweren.
 • Voor kinderen die telkens in ruzies of vechtpartijen verzeild raken (ongeremd
  gedrag).
 • Voor kinderen die graag vriendjes willen krijgen (en houden).
 • Voor kinderen die moeite hebben met basale sociale vaardigheden, zoals oogcontact maken.

Hoe?

In de bijeenkomsten leren de kinderen op een speelse, niet bedreigende manier allerlei vaardigheden. Kinderen leren al deze dingen door erover te praten en ermee te oefenen tijdens de bijeenkomsten, door onder andere rollenspellen en door opdrachten voor thuis en op school.

Welke thema’s?

In de trainingen wordt er aandacht besteed aan de volgende vaardigheden:

 • oogcontact maken
 • luisteren naar elkaar
 • vragen stellen aan elkaar en aan volwassenen
 • vertellen hoe je je soms voelt
 • op een andere manier contact maken met leeftijdgenoten
 • omgaan met pesterijen
 • meer zelfvertrouwen krijgen
 • niet bang zijn om ‘nee’ te durven zeggen
 • het oneens durven zijn met anderen
 • trots op zichzelf te zijn.

Hoe vaak?

Voordat de training gaat starten heeft het kind samen met de ouder(s)/verzorger(s) een intakegesprek. Hierin bespreken we wat het kind kan leren bij ons.
De training zelf duurt 10 bijeenkomsten. Na de training sluiten we af met een eindgesprek waarbij het kind en de ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd. In dit eindgesprek bespreken we wat het kind heeft geleerd.

Waar?

De exacte locatie hoort u tijdens het intakegesprek of krijgt u vermeld in de startmail.

Aanmelden

Een leerling aanmelden? Vul een aanmeldformulier in of neem contact op met het secretariaat voorlichtingen via (088) 178 7362 of secretariaatoke@vitree.nl. Let op: leerlingen kunnen alleen aangemeld worden door de school of jeugdverpleegkundige van de JGZ.

De lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.