Werkwijze

Hoe werken wij?

Oké op School werkt in een korte tijd aan gedragsverandering. Dit doen wij door kinderen/jongeren op de kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs competenties en vaardigheden te leren.

We zorgen voor verandering van gedrag op het gebied van omgaan met emoties, weerbaarheid, sociale- en schoolse vaardigheden. 

Oké op School = SAMEN

Veranderen doe je samen! Verandering in gedrag bij het kind/jongere vraagt ook om verandering in het gedrag van de ouder en de professionals om het kind heen.

Daarom werken we volgens de theorie Systeemgericht werken. Dit houdt in dat we aandacht hebben voor de ontwikkeling van jouw kind en zijn/haar leefomgeving. We vinden het belangrijk dat deze nieuw aangeleerde vaardigheden gemakkelijk thuis en op school kunnen worden toegepast.

In Almere werken we samen met verschillende organisaties om zoveel mogelijk kinderen en jongeren een steuntje in de rug te geven.

Oké op School = TRANSPARANT

Wij werken in een korte periode aan gedragsverandering bij kinderen en jongeren. Daarvoor creëren we een leerrijke oefenomgeving. Hierbinnen kunnen zij zich de nieuw aangeleerde competenties en vaardigheden eigen maken.

Wat kunnen ouders verwachten? 

  • Samen met de ouder, brengt de betrokken pedagogische medewerker/coach in de kinderopvang of  intern begeleider (PO) of  mentor/zorgcoördinator (VO) op school de hulpvraag in kaart.
  • De hulpvraag wordt (met toestemming van ouders) vanuit de kinderopvang of de school gedeeld met de Oké op School professional
  • In overleg met de Oké op School professional wordt passend aanbod gekozen.
    (bijvoorbeeld advies op maat, extra ondersteuning op locatie, een individueel traject of een groepstraining)
  • Je wordt als ouder zorgvuldig van de ontwikkelingen op de hoogte gebracht.
  • Oké op School geeft op basis van de nieuwe ontwikkelingen advies op maat.

Oké op School = EIGEN KRACHT

We zetten elk kind en jongere centraal en werken vanuit hun persoonlijke kwaliteiten en eigen kracht. Alle kinderen zijn vanaf 5 jaar mede-eigenaar van zijn/haar persoonlijke groei. Daarom vinden wij het een belangrijke voorwaarde dat ieder kind/jongere zelf gemotiveerd is om mee te doen. 

Wij zorgen voor een leerrijke en veilige omgeving waarin iedereen zijn eigen kracht kan laten zien! 

Oké op School = PREVENTIEF en DOELGERICHT

Wij werken preventief. Dit betekent dat ons aanbod gericht is op het vroeg ondersteunen van lichte (hulp)vragen van het kind thuis of op school, om erger te voorkomen. 

We zetten daarom in op vroegtijdige gedragsverandering. Verandering van gedrag op het gebied van omgaan met emoties, weerbaarheid, sociale- en schoolse vaardigheden. Bekijk hier alle thema’s

Wij werken doelgericht. Ons doel is om kinderen en jongeren kortdurend te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor ze zich (weer) OKÉ voelen en mee kunnen doen in de groep, op de kinderopvang of school.

Bekijk hier ons aanbod.

Oké op School wordt gefinancierd door de gemeente Almere.