Ben je een verwijzer?

Beste verwijzer,

Oké op School werkt met een vast team trainers en begeleiders Jeugdhulp. Onze professionals zijn verbonden aan scholen en kinderopvang in Almere. Zij zijn de vaste contactpersonen voor de kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs binnen hun stadsdeel. Aanmeldingen kun je direct doorgeven bij deze contactpersoon.

Ons aanbod is alleen beschikbaar voor kinderen en jongeren binnen de gemeente Almere. Vind de contactpersoon in je stadsdeel hier.

Centraal contactpunt

Graag meer weten over Oké op School? Dan kun je terecht bij de trainer en/of begeleider Jeugdhulp in je stadsdeel.
Heb je een algemene vraag? Het secretariaat van Oké op school is gevestigd op het regiokantoor van Triade-Vitree te Almere. Wij zijn te bereiken via 088-1787362 en secretariaat@okeopschool.nl.

Aanmelden

Een groepje leerlingen of een klas aanmelden in het primair of voortgezet onderwijs? Download hieronder het juiste aanmeldformulier. Een ingevuld formulier kun je insturen bij de trainer of begeleider Jeugdhulp of secretariaat@okeopschool.nl.

Kinderopvang:

Primair onderwijs:

Individueel traject:

Training:

Voorgezet onderwijs:

Aanbod Oké op School

Wil je meer informatie over ons aanbod in de kinderopvang, primair onderwijs of voortgezet onderwijs? Bekijk dan ons complete aanbod.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Zijn er wachttijden?

Jaarlijks bieden we honderden kinderen en jongeren in Almere een steuntje in de rug. We streven er naar dat nieuwe aanmeldingen, zo snel mogelijk worden opgepakt. Er is echter meer vraag dan aanbod. We blijven ons daarom actief ontwikkelen. Door een goed contact met ouders, kinderopvang, scholen en de gemeente Almere bekijken we per wijk hoe we het beste invulling kunnen geven aan de vraag.

Sinds schooljaar 2019-2020 is het aanbod van Oké op School voor het primair en voortgezet onderwijs vernieuwd. We trainen en begeleiden individuele leerlingen, groepjes leerlingen en klassen op hun eigen school, we trainen nu ook tijdens schooltijd. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden om een training aan te bieden en kunnen we zo vaker sneller starten.

Voor individuele trajecten kan het zijn dat je even langer moet wachten. We begrijpen dat dit niet ideaal is. We doen ons uiterste best om de aanmeldingen zo snel mogelijk te starten.

Heb je een vraag over eventuele wachttijden? Vraag dit bij de begeleider Jeugdhulp of trainer die verbonden is aan de school/kinderopvang.