Thema’s

Oké op School biedt een steuntje in de rug aan kinderen in de kinderopvang, het primair en voortgezet onderwijs. We werken vanuit verschillende vaste thema’s. De thema’s in ons aanbod zijn ingedeeld in drie categorieën: ‘sociale vaardigheden en weerbaarheid’, ‘(pre) schoolse vaardigheden’ en ‘emoties’. 

Heeft jouw kind moeite om zich te concentreren in de klas? Wordt jouw kind snel boos? Vindt jouw kind het lastig om voor zichzelf op te komen? Of ben je op zoek naar een ander thema? Lees dan verder.

Sociale vaardigheden en weerbaarheid

Soms gaat samenspelen of samenwerken even niet vanzelf of vindt jouw kind het moeilijk om voor zichzelf op te komen. En kan hij/zij extra zelfvertrouwen gebruiken.

Lees hier alles over ons op aanbod sociale vaardigheden en weerbaarheid.

(Pre) Schoolse vaardigheden

Soms is het lastig om het dagritme te volgen in de groep of kan jouw kind zijn draai niet vinden in de groep. Of vindt jouw kind het lastig om zich te concentreren in de klas en krijgt jouw kind zijn/haar schoolwerk niet op tijd af.

Lees hier alles over ons op aanbod (pre)schoolse vaardigheden.

Emoties

Soms zitten bepaalde emoties in de weg en hebben deze invloed op hoe jouw kind in zijn/haar vel zit op school of thuis.

Lees hier alles over ons op aanbod Emoties. 

 

Aanmelden
Kom je er niet helemaal uit welk aanbod passend is? De volgende contactpersonen denken graag met je mee.

  • Advies en ondersteuning (Kinderopvang):
    – Aanmelden kan via pedagogisch medewerker, pedagogisch coach of manager op het kinderdagverblijf van jouw kind. Of kijk op Team welke begeleider Jeugdhulp er actief is in de wijk.
  • Individuele trajecten en trainingen (Primair en Voortgezet onderwijs):
    – Primair onderwijs: Aanmelden via de leerkracht of intern begeleider op school.
    – Voortgezet onderwijs: Aanmelden via de mentor/zorgcoördinator op school.