Faalangst Reductietraining

Leerlingen in groep 5 t/m 8
8 bijeenkomsten
Op school
“Ik ga het gewoon proberen.”

Voor wie is de Faalangst Reductietraining?

De training in het omgaan met gevoelens van faalangst is er voor leerlingen die vaker bange gedachten hebben en willen leren hoe zij faalangst kunnen verminderen.

Theoretische onderbouwing

De cognitieve therapie van Beck (2011) en de rationeel-emotieve therapie (RET) van Ellis (2004) vormen de basis van deze training. In RET wordt het ABC schema toegepast. Dit schema gaat ervan uit dat gedachten (B) het gedrag en de emoties (C) in een situatie (A) bepalen. In de training wordt dit schema inzichtelijk gemaakt d.m.v. het G-schema: (Gebeurtenis-Gedachte- Gevoel- Gedrag- Gevolg) van Bögels en Appelboom (2008). Door aan de hand van dit schema kritisch naar de eigen gedachten te kijken, worden de leerlingen uitgedaagd om helpende gedachten te formuleren.

Hoe?

De training heeft een opbouw van verschillende onderwerpen en werkvormen om de faalangst meer inzichtelijk te krijgen. Door de kennis die deelnemers opdoen zijn ze beter in staat om middels oefeningen de faalangst te doen verminderen. Ze krijgen ook een werkboek mee met theorie en thuisopdrachten. Ouder(s)/verzorger(s) en de aanmelders van school worden per week op de hoogte gebracht via wekelijkse mails van de trainer.

Welke thema’s

Iedere groep is anders. We proberen de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de groep. Om je een beeld te geven volgt hier een aantal onderwerpen die binnen deze training aan de orde komen:

  • Wat is faalangst?
  • Wanneer heb ik last van faalangst?
  • Welke niet-helpende gedachten heb ik?
  • Welke rol speelt mijn lichaamshouding?
  • Ademhaling- en ontspanningsoefeningen
  • Presenteren
  • Faalangst in sociale situaties
  • Zelfvertrouwen

Hoe vaak?

Voordat de deelnemer gaat starten wordt hij/zij samen met ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een individueel aanmeldgesprek. Hierin bespreken we de motivatie van de deelnemer om deel te nemen aan de training en de doelen waar de jongere aan zou willen werken.

De training zelf duurt 8 groepsbijeenkomsten.

Na de training sluiten we af met een individueel eindgesprek waarbij ook ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd. In dit eindgesprek bespreken we wat de jongere heeft geleerd.

Waar?

De exacte locatie hoor je tijdens het aanmeldgesprek.

Aanmelden

Een leerling aanmelden? Leerlingen kunnen aangemeld worden door de de Intern begeleider op school of Jeugdverpleegkundige van JGZ Almere.

De lessen worden kosteloos aangeboden. Het trainingsaanbod van Oké op School wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet Faalangst Reductietraining (FRT).