Ben je een ouder?

Beste ouder,

Welkom op de website van Oké op school. Hoe kun je jouw zoon of dochter aanmelden voor Oké op School? Aanmelding is alleen mogelijk via de school, kinderopvang of de jeugdverpleegkundige van de JGZ.

Vrijwel alle kinderopvang en scholen (primair- en voorgezet onderwijs) in Almere beschikken over ons aanmeldformulier. Heeft de kinderopvang of school geen aanmeldformulier? Dan kunnen zij het formulier via deze website, de mail of telefonisch aanvragen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Kinderopvang

Wil je jouw kind op de kinderopvang graag aanmelden voor advies en ondersteuning? Aanmelden kan via de pedagogisch medewerker, pedagogisch coach of manager op de kinderopvang. (zie ook www.sterkestart-almere.nl)
Na de aanmelding vanuit de kinderopvang, nemen we contact op met de ouders en de pedagogisch professionals. Een vaste Begeleider Jeugdhulp komt langs op de groep en/of bij het gezin thuis ter kennismaking en voor een gedragsobservatie.

Primair en voortgezet onderwijs

Wil je jouw kind op primair of voortgezet onderwijs graag aanmelden voor een training of individueel traject?
Aanmelden kan via de Intern begeleider (PO) of mentor/zorgcoördinator (VO) op school.
Na de aanmelding vanuit de school volgt er een uitnodiging voor een (in de coronatijd, telefonisch) aanmeldgesprek. Tijdens het aanmeldgesprek bespreken we samen met ouders en jouw zoon/dochter de reden van de aanmelding. We kijken samen of het gekozen aanbod passend is bij de vraag en bespreken het persoonlijke leerdoel.

Vragen?

Vragen of behoefte aan meer informatie? Neem contact op met ons secretariaat. Wij zijn te bereiken via 088-1787362 en secretariaat@okeopschool.nl.