Emotie Kleuren

Groep 2 en 3
Vier of meer (in overleg)
Op School
“Soms ben ik blij en soms ben ik boos”

Voor wie is de training Emotie Kleuren?

  • Voor leerlingen die gevoelens moeilijk herkennen
  • Voor leerlingen die het moeilijk vinden om gevoelens te verwoorden
  • Voor leerlingen die het moeilijk vinden gevoelens bij zichzelf of een ander te erkennen

Hoe?

In de bijeenkomsten leren de leerlingen op een speelse manier de vier basisgevoelens boos-bang-verdrietig-blij herkennen, benoemen en onderscheiden. Dit wordt gedaan aan de hand van het boek ‘De kleur van emoties’ geschreven door Anna Llenas en doe- en praatopdrachten.

Welke thema’s?

  • Leerlingen leren gevoelens herkennen op basis van lichamelijke signalen
  • Leerlingen leren onderkennen wat je ervaart en doet als je b.v. bang bent, waardoor ze het gevoel steeds beter gaan herkennen
  • Het geven van een naam aan gevoelens
  • Het onderscheiden van verschillende gevoelens
  • Het leren erkennen van gevoelens ofwel toegeven en accepteren dat je een bepaald gevoel hebt
  • Leerlingen leren zich in het ‘perspectief’ (de beleving, het gevoel) van de ander te verplaatsen (inleven)

Hoe vaak?

In overleg wordt gekeken hoeveel bijeenkomsten passend zijn bij de vragen in de kleine groep. Deze oefeningen worden onder schooltijd in kleine groepjes aangeboden. Het aantal keer varieert, afhankelijk van de kinderen en de doelen.

Waar?

De training wordt tijdens schooltijd aangeboden op de school van het kind.

Aanmelden

Een leerling aanmelden? Vul een aanmeldformulier in of neem contact op met het secretariaat voorlichtingen via (088) 178 7362 of secretariaat@okeopschool.nl. Let op: leerlingen kunnen alleen aangemeld worden door de school of jeugdverpleegkundige van de JGZ.

De lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet Emotie Kleuren.