Rots en Water

Groep 4 t/m 8
8 bijeenkomsten
Op school
“Ik heb respect voor de ander.”

Voor wie is de training Rots en Water?

De training Rots en Water is een training om sociale vaardigheden te leren. De vaardigheden hebben betrekking op het voor jezelf leren opkomen, het leren omgaan met pesten en het maken en houden van vrienden. De training is geschikt voor kinderen die het leuk vinden om sociale vaardigheden op een actieve manier aan te leren.

Hoe?

De training Rots en Water wordt gegeven in een gymzaal. We trainen in gemakkelijke kleren en op blote voeten. Door actieve opdrachten leren kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots- en de Waterhouding. De Rotshouding leert ze op zichzelf te vertrouwen en hun eigen weg te durven kiezen, dit kan ze helpen om te gaan met bijvoorbeeld groepsdruk. De Waterhouding leert ze luisteren naar de mening van andere. Bij deze houding gaat het vooral over vriendschap, samenwerken en met elkaar praten.

Welke thema’s?

Iedere groep is anders. We proberen de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de leerlingen. De volgende onderwerpen bespreken we in de training:

  • Gronden en centreren
  • Sterk staan
  • Rotshouding & Waterhouding
  • Rots en Water op het schoolplein
  • Ademkracht
  • Lichaamstaal
  • Grenzen aanvoelen en grenzen aangeven
  • Pesten en gepest worden
  • Groepsdruk
  • Mentale kracht.

Hoe vaak?

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Voordat de kinderen starten, worden ze samen met hun ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een aanmeldgesprek. Hierin bespreken we wat het kind tijdens de training zou kunnen leren.

Na de training sluiten we af met een eindgesprek waarbij ook ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd. In dit eindgesprek bespreken we wat er is geleerd.

Waar?

Deze training wordt tijdens of na schooltijd aangeboden op school.

Aanmelden

Een leerling aanmelden? Vul een aanmeldformulier in of neem contact op met het secretariaat voorlichtingen via (088) 178 7362 of secretariaat@okeopschool.nl. Let op: leerlingen kunnen alleen aangemeld worden door de school of jeugdverpleegkundige van de JGZ.

De lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet van R&W (Bovenbouw + Middenbouw).