Over ons

Oké op school is een werkwijze waarmee Gemeente, Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg met elkaar kunnen verbinden. Op het moment is ons aanbod alleen beschikbaar voor leerlingen die naar school gaan binnen de Gemeente Almere.

Een product van jeugdhulporganisatie Vitree

Oké op school is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door jeugdhulpverleners van Vitree.

De jeugdhulpverleners werken gebiedsgericht en bieden de scholen binnen hun gebied een pakket aan voorlichtingslessen en evidence-based (groeps)trainingen. Een belangrijk aspect is de vertaling naar het dagelijks leven. Zowel in de klas als thuis.

Dit gebeurt volgens de volgende principes;

  • Passend Onderwijs en Jeugdhulp hebben dezelfde opdracht, samenwerking loont.
  • De focus ligt op preventie.
  • Collectief aanbod waar mogelijk, individueel waar nodig.
  • Van indiceren naar arrangeren – met school kijken wat er nodig is en dit inzetten.

Maatwerk

Samen met de scholen wordt er gebiedsgericht gekeken waar ondersteuningsvragen van leerlingen, ouders en leerkrachten liggen. Vervolgens wordt er op maat een programma samengesteld waar kinderen uit de wijk van kunnen profiteren. Omdat de schaalgrootte en hulpvragen van het primair- en voortgezet onderwijs van elkaar verschillen zijn er accentverschillen in de wijze van organisatie en aanbod.

Bekijk hier een overzicht van ons huidige aanbod. Lessen en trainingen worden kosteloos aangeboden.

Team Oké op school (2017-2018)