Emoties

Voor kinderen en jongeren die moeite hebben met o.a. emoties tonen en herkennen heeft Oké op School aanbod ontwikkeld. In de kinderopvang bieden we dit aan via ‘Sterke start’ (samenwerking Vitree en MEE) in de vorm van ondersteuning en advies op maat.

In het primair en voortgezet onderwijs bieden we individuele trajecten en groepstrainingen op school.

Basisemoties

Vindt jouw kind het lastig om emoties van anderen te herkennen?
Reageert jouw kind vaak op één manier?
Heeft jouw kind moeite met het kunnen uiten van eigen emoties?

Emoties hebben een belangrijke functie voor ieder kind/jongere. Emoties maken ons bewust van onze behoeften en zijn een onmisbaar onderdeel in contact met anderen. Niet voor ieder kind/jongere gaat dit vanzelf. Daarom hebben we trainingen en trajecten ontwikkeld om uw kind/jongere hierin te ondersteunen.

Trainingen:

Individuele trajecten:

Vraag naar de mogelijkheden na bij de intern begeleider (PO) of mentor/zorgcoördinator (VO).

Angst bij een kind

Heeft jouw kind vertrouwen in haar/zijn kunnen?
Is jouw kind vaak zenuwachtig?
Belemmert dit jouw kind om zichzelf te zijn?

Ieder kind is wel eens ergens bang voor. Soms staan deze angsten of onzekerheden de ontwikkeling van uw kind in de weg. Daarom hebben we trainingen in kleine groepen op school en individuele trajecten ontwikkeld om uw kind/jongere hierin te ondersteunen.

Trainingen:

Individuele trajecten:

Vraag naar de mogelijkheden bij de intern begeleider (PO) of mentor/zorgcoördinator (VO).

Boosheid bij een leerling

Wordt jouw kind snel boos?
Vindt jouw kind het lastig om zelf een oplossing te bedenken?
Overkomt de boosheid jouw kind?

Boos worden is een gezonde emotie. Soms staat boosheid een oplossing in de weg. Elk kind/jongere leert op zijn eigen manier hiermee om te gaan. Daarom hebben we trainingen en trajecten ontwikkeld om uw kind/jongere hierin te ondersteunen. Wij bieden dit steuntje in de rug. 

Trainingen:

Individuele trajecten:

Vraag naar de mogelijkheden bij de intern begeleider (PO) of mentor/zorgcoördinator (VO).