Pesten in de klas

Leerlingen vo
+/- 75 minuten
Op school
“Ik ken de gevolgen van pesten.”

Wat leren leerlingen tijdens de les Pesten in de klas?

Deze voorlichtingsles richt zich op pesten in de klas. De leerlingen worden zich bewust van pestgedrag (zoals klassiek- en digitaal pesten), de gevolgen van pesten en hoe ze invloed (kunnen) hebben op pestgedrag in de klas. De leerlingen denken na over hun eigen rol en evalueren wat ze kunnen bijdragen om het pesten in de klas te voorkomen. Tot slot worden er met de klas afspraken gemaakt om het pesten in de klas tegen te gaan.

Hoofdthema’s

De gevolgen van pesten en de rol van een leerling als het gaat om pesten in de klas.

Aanmelden

Wij hebben jaarlijks contact met alle scholen in Almere om te onderzoeken of er behoefte is aan ondersteuning. Verwijzers kunnen zelf ook contact opnemen met het secretariaat voorlichtingen voor het aanvragen van lessen. Mail naar secretariaatoke@vitree.nl of neem telefonisch contact op via 088-1787362.

Lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet.