Identiteitsontwikkeling

Leerlingen VO
+/- 75 minuten
Op school
“Ik ken mijn positieve kenmerken en die van mijn klasgenoten.”

Wat leren leerlingen tijdens de les Identiteitsontwikkeling?

Met de komst van het passend onderwijs wordt de diversiteit aan leerlingen groter. Met deze voorlichtingsles leren we de leerlingen dat iedereen anders is, en dat iedereen goed is zoals hij of zij is. We willen de leerlingen positief over zichzelf en een ander laten denken en het wederzijds respect vergroten. Door middel van actieve oefeningen zullen de leerlingen positieve kenmerken van zichzelf gaan zien en ook die van hun klasgenoten. Tot slot zal worden gewerkt met een complimentenkaart. De voorlichting bevordert een positieve sfeer in de klas.

Hoofdthema’s

Wederzijds respect, eigen kwaliteiten en kwaliteiten van een ander.

Aanmelden

Wij hebben jaarlijks contact met alle scholen in Almere om te onderzoeken of er behoefte is aan ondersteuning. Verwijzers kunnen zelf ook contact opnemen met het secretariaat voorlichtingen voor het aanvragen van lessen. Mail naar secretariaat@okeopschool.nl of neem telefonisch contact op via 088-1787362.

Lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet.