Groepsdruk

Leerlingen vo
+/- 75 minuten
Op school
“Ik herken groepsdruk.”

Wat leren leerlingen tijdens de les Groepsdruk?

Deze voorlichtingsles richt zich op het verschijnsel ‘groepsdruk’. De leerlingen leren wat een groepsgevoel is, wat groepsdruk is en dat ze in groepsverband soms ook een ‘nee’ gevoel kunnen krijgen. Besproken wordt wat verschillende strategieën zijn waarop anderen groepsdruk kunnen uitoefenen en de leerlingen leren deze te herkennen. Tot slot oefenen ze met het aangeven van hun grenzen.

Hoofdthema’s

Groepsgevoel, groepsdruk, ‘nee-gevoel’, aangeven van grenzen.

Aanmelden

Wij hebben jaarlijks contact met alle scholen in Almere om te onderzoeken of er behoefte is aan ondersteuning. Verwijzers kunnen zelf ook contact opnemen met het secretariaat voorlichtingen voor het aanvragen van lessen. Mail naar secretariaat@okeopschool.nl of neem telefonisch contact op via 088-1787362.

Lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet.