(Pre)Schoolse vaardigheden

Voor kinderen en jongeren die moeite hebben met concentratie en motivatie heeft Oké op School aanbod rondom ‘(pre) Schoolse vaardigheden ontwikkeld. In de kinderopvang bieden we dit aan via ‘Sterke start’ (samenwerking Vitree en MEE) in de vorm van ondersteuning en advies op maat.

In het primair en voortgezet onderwijs bieden we individuele trajecten en groepstrainingen op school.

Studievaardigheden en concentratie

Heeft jouw kind moeite om zich te concentreren in de klas?
Mist jouw kind vaak het overzicht in zijn huiswerk?
Voelt jouw kind zich niet verantwoordelijk voor zijn eigen schoolwerk?
Is jouw kind snel afgeleid?

Studievaardigheden leer je al op de basisschool. Ook concentratie en motivatie zijn hierbij belangrijk. Deze vaardigheden heb je nodig om optimaal te kunnen leren. Niet bij iedereen gaat dit vanzelf. Daarom hebben we trainingen en trajecten ontwikkeld om kinderen/jongeren hierbij te ondersteunen.

Trainingen:

Individuele trajecten:

Vraag naar de mogelijkheden bij de intern begeleider (PO) of de zorgcoördinator (VO) op school.