Wie ben ik

Groep 6 t/m 8
+/- 75 Minuten
Op school
“Ik ben goed zoals ik ben.”

Wat leren leerlingen tijdens de les Wie ben ik?

Tijdens deze voorlichtingsles willen we de leerlingen positief over zichzelf en een ander laten denken en het wederzijds respect vergroten. Door middel van actieve oefeningen zullen de leerlingen positieve kenmerken bij zichzelf en hun klasgenoten herkennen. Tot slot zal worden gewerkt met een complimentenkaart. De voorlichting bevordert een positieve sfeer in de klas.

Hoofdthema’s

Wederzijds respect, eigen kwaliteiten en kwaliteiten van een ander.

Aanmelden

Wij hebben jaarlijks contact met alle scholen in Almere om te onderzoeken of er behoefte is aan ondersteuning. Verwijzers kunnen zelf ook contact opnemen met het secretariaat voorlichtingen voor het aanvragen van lessen. Mail naar secretariaat@okeopschool.nl of neem telefonisch contact op via 088-1787362.

Lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download de factsheet Wie ben ik