GO to vo!

Groep 8
+/- 75 minuten
Op school
“Ik ben mij bewust van de veranderingen binnen de nieuwe school.”

Wat leren leerlingen tijdens de les GO to vo?

De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment. Op de nieuwe school zullen leerlingen zich inspannen om zich thuis te voelen en de leerstof in een nieuwe leeromgeving te verwerken.

Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, is het van belang dat de basisschool en het voortgezet onderwijs aandacht besteden aan de afstemming tussen beide onderwijssoorten. Deze overgang is voor kinderen omgeven met verwachtingen en onzekerheden. Op de nieuwe school staan ze voor de taak een plek te vinden die bij hen past.

Met de voorlichtingsles Go to VO! leren we kinderen hoe om te gaan met hun eigenwaarde, zelfvertrouwen, eigen keuzes maken en het positief denken. De kinderen worden bewust gemaakt van de veranderingen binnen de nieuwe school.

Hoofdthema’s

Praktische veranderingen, zelfvertrouwen, jezelf zijn, omgaan met groepsdruk, sociale media en het positief denken zijn de thema’s die in deze les voorbijkomen.

Aanmelden

Wij hebben jaarlijks contact met alle scholen in Almere om te onderzoeken of er behoefte is aan ondersteuning. Verwijzers kunnen zelf ook contact opnemen met het secretariaat voorlichtingen voor het aanvragen van lessen. Mail naar secretariaat@okeopschool.nl of neem telefonisch contact op via 088-1787362.

Lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet.