Pesten in de klas

Groep 6 t/m 8
+/- 75 minuten
Op school
“Ik ben mij bewust van de gevolgen van pesten.”

Wat leren leerlingen tijdens de les Pesten in de klas?

Deze voorlichtingsles richt zich op pesten in de klas. De leerlingen worden zich bewust van verschillende soorten pestgedrag (zoals klassiek- en digitaal pesten), de gevolgen van pesten en hoe ze invloed (kunnen) hebben op pestgedrag in de klas. De leerlingen denken na over hun eigen rol ten aanzien van het pesten en denken na over wat ze kunnen doen om het pesten in de klas te voorkomen. Tot slot worden er met de klas afspraken gemaakt om het pesten in de klas tegen te gaan.

Hoofdthema’s

De gevolgen van pesten en de rol van een leerling als het gaat om pesten in de klas.

Aanmelden

Wij hebben jaarlijks contact met alle scholen in Almere om te onderzoeken of er behoefte is aan ondersteuning. Verwijzers kunnen zelf ook contact opnemen met het secretariaat voorlichtingen voor het aanvragen van lessen. Mail naar secretariaat@okeopschool.nl of neem telefonisch contact op via 088-1787362.

Lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet.