Rots & Water (VO)

Leerlingen vo
6-8 bijeenkomsten
Op School
“Ik voel mij sterk en ben zelfverzekerd.”

Voor wie is de training Rots & Water?

De training is geschikt voor zowel jongens als meiden die er de voorkeur aan geven om sociale vaardigheden op een actieve manier aan te leren. De vaardigheden hebben betrekking op het verminderen van conflicten met mensen in je omgeving, jezelf leren verdedigen en het aangaan en onderhouden van contacten met andere mensen.

Theoretische onderbouwing

Rots & Water is een psycho-fysiek programma, dat betekent dat de leerlingen leren door te bewegen. Het programma helpt de leerlingen om te ontdekken wat hun kwaliteiten zijn in het omgaan met anderen. Zo wordt de zelfkennis en het bewustzijn vergroot. De leerlingen leren zich te beheersen, te uiten, anderen met respect te benaderen en begrip te hebben voor zichzelf en anderen.

Tijdens deze training kunnen jongens en meisjes van elkaar leren. Over het algemeen zijn jongens energieker en beweeglijker dan meisjes en vinden meisjes het makkelijker om emoties en datgene dat hen beweegt te benoemen. Meisjes ontwikkelen taalfuncties eerder dan jongens en leren voornamelijk door middel van talig functioneren. De linkerhersenhelft is verantwoordelijk voor het talig functioneren en legt verbindingen met de rechterhersenhelft waardoor de coördinatie van allerlei informatie (horen, zien en voelen) sneller verloopt bij meisjes dan bij jongens. Jongens doorlopen een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg. Zij leren meer door te doen. De linkerhersenhelft ontwikkelt zich bij jongens later dan bij meisjes. Deze vertraagde ontwikkeling komt door het hormoon testosteron. Mannen zijn over het algemeen creatiever en meer oplossingsgericht dan vrouwen, door een sterker ontwikkelde rechterhersenhelft.

Uit wetenschappelijk onderzoek (RCT) in Nederland, in 2012-2014 uitgevoerd door het Trimbos Instituut ism de Rutger Stichting en het Rots en Water Instituut NL, blijkt dat inzet van Rots en Water leidt tot meer zelfbeheersing en zelfvertrouwen en een afname van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine ‘Journal of Sexual Aggression’.

Hoe?

De training Rots & Water wordt gegeven in een gymzaal. We trainen in gemakkelijke kleren en op blote voeten. Door actieve opdrachten leren deelnemers de krachten en zwakke punten van de Rots- en Waterhouding. De Rots-houding leert ze op jezelf te vertrouwen en hun eigen weg te durven kiezen, dit kan ze helpen om te gaan met bijvoorbeeld groepsdruk. De Water-houding leert ze luisteren naar de mening van andere mensen. Bij de Water-houding staan vriendschap, samenwerken en communicatie centraal.

Welke thema’s?

Iedere groep is anders. We proberen de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de groep. Om je een beeld te geven volgt hier een samenvatting van thema’s die binnen deze training vaak aan de orde komen:

  • Gronden en concentreren
  • Sterk staan
  • Rotshouding en Waterhouding
  • Rots & Water op het schoolplein
  • Ademkracht
  • Lichaamstaal
  • Grenzen aanvoelen en grenzen aangeven
  • Pesten en gepest worden
  • Groepsdruk
  • Mentale kracht.

Hoe vaak?

Voordat de deelnemer gaat starten wordt hij/zij samen met ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een individueel aanmeldgesprek. Hierin bespreken we de motivatie van de deelnemer om deel te nemen aan de training en de doelen waar de jongere aan zou willen werken.

De training zelf duurt max. 6-8 groepsbijeenkomsten.

Na de training sluiten we af met een individueel eindgesprek waarbij ook ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd. In dit eindgesprek bespreken we wat de jongere heeft geleerd.

Waar?

Tijdens het aanmeldgesprek wordt de locatie bekend gemaakt.

Aanmelden

Een leerling aanmelden? Vul een aanmeldformulier in of neem contact op met het secretariaat voorlichtingen via (088) 178 7362 of secretariaat@okeopschool.nl. Let op: leerlingen kunnen alleen aangemeld worden door de school of jeugdverpleegkundige van JGZ Almere.

De lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de Factsheet R&W (VO).