Sterk in de Wijk

Sterk in de Wijk zorgt ervoor dat kinderen samen met hun ouders zo vroeg en adequaat mogelijk op een laagdrempelige manier ondersteuning krijgen, die passend is bij de hulpvraag.

De Intern begeleider en Jeugdverpleegkundige van JGZ Almere werken nauw samen. In overleg met ouders wordt er op korte termijn passende hulp ingezet. Deze hulp kan bestaan uit een traject bij de Begeleider Jeugdhulp van Oké op School gericht op sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid. Ook kan er verwezen worden naar een opvoedadviseur, jeugdarts of andere ondersteuning in het sociaal domein.

Sterk in de wijk is gericht op preventieve Jeugdhulp in de eigen wijk, school en/of thuisomgeving. Informeer naar de mogelijkheden bij de Intern begeleider of Jeugdverpleegkundige op de school van jouw kind.

Lees meer over de samenwerking en werkwijze in de Flyer Sterk in de Wijk

Heb je een specifieke vraag gericht op weerbaarheid en sociaal emotionele ontwikkeling? Neem contact op met de intern begeleider of de begeleider jeugdhulp.

Ga naar Team, om te kijken welke begeleider jeugdhulp aan de school verbonden is.