Nieuwe flyer Sterk in de Wijk

Sterk in de Wijk: Zo vroeg mogelijk, laagdrempelige en passende ondersteuning voor kinderen en ouders, op school én thuis.

Sterk in de Wijk is een samenwerking tussen de ouder(s), de jeugdverpleegkundige (JGZ Almere), de leerkracht/intern begeleider en de begeleider jeugdhulp (Oké op School).

Wil je graag weten wat Sterk in de Wijk voor jou/jullie kan betekenen? Bekijk de nieuwe Flyer Sterk in de Wijk

Heb je een specifieke vraag gericht op weerbaarheid en sociaal emotionele ontwikkeling? Neem contact op met de intern begeleider of de begeleider jeugdhulp.

Ga naar Team, om te kijken welke begeleider jeugdhulp op de school van jouw kinderen werkt.