Sterke Start: Advies en ondersteuning

Oké op School en MEE Samen werken samen binnen ‘Sterke Start’. Onze ervaren Begeleiders Jeugdhulp hebben specifieke kennis van gedrag en de ontwikkeling van het jonge kind, als het net even anders loopt in de groep of in het gezin.

Vindt jouw kind het lastig om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten? Merk je thuis dat jullie zoon/dochter moeite heeft met de dagelijkse structuur? Laat een kind in de groep opvallend gedrag zien voor zijn/haar leeftijd?

Advies op maat

Ons doel is om een kind samen te ondersteunen, waardoor hij/zij zich oké voelt en (weer) mee kan doen thuis, in de kinderopvang en later op school.

  • We hebben persoonlijk contact. Eén van onze ervaren Begeleiders Jeugdhulp komt langs op de groep van het kinderdagverblijf en/of bij het gezin thuis. 
  • We denken en kijken mee. In gesprek met ouders en pedagogische professionals nemen we de tijd om de ontwikkeling en het gedrag van het kind in beeld te krijgen. Aanvullend verzorgen we een gedragsobservatie.
  • Samen werken we aan een passende aanpak. We bekijken op welke manier je als ouder en/of professional de gewenste verandering kunt stimuleren en ondersteunen. 
  • We geven advies op maat. In ons advies delen we met ouders en de pedagogische professionals in de kinderopvang welke aanpak passend is bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en zijn/haar omgeving. 

Ondersteuning bij hulpvragen*

  • We bieden ondersteuning bij het vormgeven van de aanpak in de groep en/of thuis.
  • De nieuwe aanpak is concreet en laagdrempelig en kan direct worden ingezet. 
  • Onze Begeleiders Jeugdhulp monitoren de voortgang en zijn bereikbaar voor vragen en overleg. 

* Hulpvragen rondom de volgende ontwikkelingsgebieden; cognitieve ontwikkeling, taal- en spraakontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling.

Voor meer info, kijk op: www.sterkestart-almere.nl

Aanmelden

Wil je jouw kind graag aanmelden voor advies en ondersteuning?

Aanmelden kan via de pedagogisch medewerker, manager of pedagogisch coach op de kinderopvang. Of neem contact op met de begeleider Sterke Start in uw wijk, zie team Sterke Start

 

Sterke Start & voorschool

Sterke Start werkt samen met kinderdagverblijven en voorscholen. Een ‘voorschool’ is een kinderopvang met VVE. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Dit is een speel en leerprogramma voor kinderen van 2 t/m 4 jaar, gericht op het verminderen van onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden.

Wil je de Sterke Start nieuwsbrief graag via de mail ontvangen? Meld je dan hier aan!

Nieuwsbrief Sterke Start #5 (Bekijk de webversie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Jonge Kind (januari 2022) 

(Klik op de afbeelding)