Nieuwsbrief #1: Positionering Sterke Start

In oktober 2021 heeft Sabina Kok van Bureau Bijzondere Projecten de opdracht gekregen om de projectleiders van Sterke Start te ondersteunen bij de positionering van Sterke Start. Een duidelijke positionering zorgt ervoor dat iedereen binnen Almere die werkt met en rondom het Jonge Kind weet wat Sterke Start doet en wanneer je Sterke Start kunt inzetten en hoe de samenwerking met Sterk in de Wijk is geregeld.

Tijdens dit proces hebben we binnen de Klankbordgroep de kaders voor samenwerking verder bepaald. We noemen dit de ondersteuningsstructuur. Door over deze ondersteuningsstructuur veelvuldig te praten en de gemaakte afspraken vast te leggen staat er nu een breed gedragen visie op Sterke Start, waarin alle leden van de Klankbordgroep actief deelnemen.

De visie van Sterke Start is uitgewerkt in een presentatie en deze kunnen jullie in de bijlage downloaden en bekijken. Natuurlijk komen we de presentatie ook graag bij jullie op de werkvloer toelichten als jullie dit willen, laat het ons weten!

Het vervolg

De volgende stap is om de ondersteuningsstructuur toegankelijk te maken voor iedereen die meer wil weten over Sterke Start. We hebben er allereerst voor gekozen om een poster te ontwerpen waarop de kernaspecten van Sterke Start staan beschreven. Zo hopen we dat de professionals in de voorschoolse voorzieningen in één oogopslag kunnen zien waarvoor ze Sterke Start kunnen benaderen.

De contactgegevens van de (bij de locatie betrokken) begeleider van Sterke Start staan op de poster , zodat er snel contact kan worden gelegd als er vragen zijn. De eerste versie van de poster is begin juli gereed en zullen we zo snel mogelijk verspreiden in het werkveld zodat we kunnen testen of de poster duidelijk genoeg is. Op de poster komt ook een QR-code die leidt naar meer informatie over Sterke Start.

Herkenbaarheid Sterke Start

Tevens is er de afgelopen periode een logo en eigen huisstijl ontwikkeld voor Sterke Start. Een eigen logo benadrukt de herkenbaarheid van Sterke Start en draagt hopelijk bij aan een sterke positionering.

Naast het logo en onze huisstijl zal in de loop van 2022 nog website komen waarop verdere informatie is te lezen over Sterke Start en waar ook praktijkverhalen anoniem worden gedeeld om goed uit te leggen wanneer Sterke Start het beste kan worden ingezet en voor wie. Via deze nieuwsbrief houden we jullie graag op de hoogte van al deze ontwikkelingen.