Basisstructuur voor Ondersteuning in de (voor)school, 0-13 jaar

In Almere streven we ernaar dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Zo dat geen kind tussen wal en schip valt.

SAMEN met ouders maken we ons STERK om dit ook te bewerkstelligen. Onze ambitie is zo snel mogelijk te doen wat nodig is en zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind. Zo werken we samen aan een doorgaande ontwikkelingslijn*.

Ambitie: in 2025 heeft elke (voor)schoolse voorziening en elke reguliere basisschool dezelfde basisstructuur voor ondersteuning! Zo wordt, ongeacht waar een kind woont in Almere, dezelfde basisondersteuning geboden vanuit een eenduidige manier van werken. Dit ligt volledig in lijn van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.

*Sterk in de Wijk is opgegaan in de Basisstructuur voor Ondersteuning in de (voor)school, 0-13 jaar.

Download hier de tekening (inclusief de uitleg)