Wijkoverstijgend aanbod West nu online!

Elk schooljaar bieden we ‘wijkoverstijgende’ trainingen in de verschillende stadsdelen.

Deze trainingen zijn er voor scholen die voor deze groepstrainingen onvoldoende aanmeldingen hebben, om een module binnen de school aan te vragen. In twee rondes worden de trainingen in Poort en Haven ‘wijkoverstijgend’ aangeboden.

Voorwaarden:

  • Elke school kan 1 of 2 kind(eren) aanmelden voor de ‘wijkoverstijgende’ trainingen. 
  • Aanmelding verloopt via aanmeldformulier module/klassikale training incl. toestemmingsverklaring ouders.
  • Aanmeldingen moeten voor ‘datum aanmelding’ binnen zijn, zie tabel per stadsdeel.

Wil je graag meer informatie over de ‘wijkoverstijgende’ trainingen in Buiten? Bekijk het overzicht via ‘Wijkoverstijgend aanbod West‘.