Wat vinden jongeren zelf van Social Media?

“De meeste jongeren vinden dat sociale media een goede invloed hebben op hun vriendschappen. Een derde van de jongeren vindt tegelijkertijd dat sociale media een slechte invloed hebben op hun zelfbeeld

Wil jij weten hoe jongeren social media ervaren? En wat de rol van ouders kan zijn in het bespreken van negatieve ervaringen?

Lees dan het artikel inclusief 3x handige tips (voor ouders, opvoeders en leerkrachten) via het Nederlands Jeugdinstituut!
Het onderzoek is uitgevoerd door: Universiteit van Amsterdam

Oké op School biedt de voorlichtingsles ‘Social Media’. Een interactieve les voor meer bewustwording van online gedrag (voor leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs.)

#socialmedia #mediagebruik #mediawijs #ervaring #jeugd #onderzoek #ouders #leerkracht #delen #ervaringen #positief #negatief #bespreekbaarmaken #samen #opencommunicatie #ingesprek