Inkijkje Rosie (3 jaar)

Rosie, 3 jaar. Rosie zit op de VVE/Voorschool, ze is heel voorzichtig, praat nauwelijks en durft bijna geen contact te maken met andere kinderen. De vaste pedagogisch medewerker (pm’er) van Rosie heeft hulp gevraagd bij Sterke Start. Begeleider Lyanne, heeft ook contact met ouders, zij herkennen het gedrag van Rosie en willen graag dat er iemand meedenkt en mee komt kijken.

Rosie praat thuis volledige zinnen en kan redelijk goed praten voor haar leeftijd. Ze heeft een oudere zus waarbij ze dit laat zien. Tijdens Lyanne’s observatie op de groep ziet Lyanne dat Rosie niet praat, maar zichzelf non-verbaal redelijk kan redden. Ze heeft één vriendinnetje op de groep. Ook thuis observeert Lyanne Rosie’s gedrag.

Naar aanleiding van beide observaties is er een gezamenlijk gesprek gepland, waarin het plan van aanpak is besproken. Op de groep worden
(taal)stimulerende oefeningen ingezet om ook het zelfvertrouwen te vergroten. Ouders blijven Rosie thuis en buitenshuis op een rustige manier stimuleren om zelf te praten. Na acht weken zagen Rosie’s ouders en pm’ers dat ze meer durft te praten en ook meer op zoek gaat naar contact met leeftijdsgenoten. De begeleiding is afgesloten aan de hand van een eindgesprek.

Heb jij een vraag waarvoor je Sterke Start wilt inschakelen, laat het ons weten. Bel of mail ons!

Telefoon: Frieda: 06- 53 32 52 04/ Suzanna: 06- 30 99 76 66. 

Mail: sterkestart@triadevitree.nl