Topdog

Vanaf 7 jaar
12 bijeenkomsten
School van leerling
“Ik heb steeds meer vertrouwen in mezelf.”

Voor wie?

De TOPDOG Honden SOVA training is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die moeite hebben met sociale weerbaarheid (internaliserend) of juist door een overmaat aan sociale botsingen (externaliserend).

De training is vooral passend voor kinderen en jongeren die sociaal onhandig of oncomfortabel zijn in contact met mensen, maar wellicht wel met dieren overweg kunnen. De <12 jaar variant richt zich op het verantwoord en plezierig omgaan met een hond. Bij de >12 jaar variant ligt de nadruk op het begeleiden van een hond.

Het aantal trajecten per jaar is beperkt, er is sprake van een strenge screening. Voor deze trainingen is een beschikking nodig via JGZ.

Wat leer je tijdens de Topdog Honden SOVA training?

Deze SOVA training versterkt de sociale vaardigheden, sociale communicatie en het zelfvertrouwen. Daarnaast is er in de training aandacht voor omgaan met emoties.

Tijdens de één-op-éen training, wordt de hond ingezet als co-trainer. Iedere bijeenkomst wordt er kort theorie gedeeld over het gedrag en over de lichaamstaal van de hond. Ter voorbereiding worden er oefeningen zonder hond gedaan waarna de hond erbij wordt betrokken en de oefeningen samen met hond worden uitgevoerd.

Met als doel dat het kind/de jongere het geleerde zelf kan toepassen in de omgang met mensen waardoor o.a. de sociale communicatie effectiever en prettiger verloopt.

Bijeenkomsten

In totaal zijn er 12 bijeenkomsten, waarvan de eerste bijeenkomst ter kennismaking en matching is. Er wordt gekeken of de training geschikt is voor het kind/de jongere en of er een klik is met de hond. Halverwege zal er een tussenevaluatie zijn en afsluitend vindt tijdens de 12e bijeenkomst een eindevaluatie plaats.

Locatie

De training zal na toestemming van de school plaats vinden op de school van het kind/de jongere of bij het kind/de jongere thuis. Naast toestemming van ouders is er ook toestemming van de school nodig, omdat de hond (naar keuze) ook de school binnen gaat. Het kan zijn dat de laatste bijeenkomsten op locatie plaatsvinden.

Download hier de factsheet van de training.