Topdog

Vanaf 7 jaar
12 bijeenkomsten
School van leerling
“Ik heb steeds meer vertrouwen in mezelf.”

Wat leren leerlingen tijdens de Topdog Honden SOVA training?

De TOPDOG Honden SOVA training is bedoeld voor kinderen en jongeren met problemen, welke gekenmerkt worden door een gebrek aan sociale weerbaarheid (internaliserend) of juist door een overmaat aan sociale botsingen (externaliserend). De training is vooral nuttig voor kinderen en jongeren die niet goed met mensen overweg kunnen, maar wellicht wel met dieren. Bij de 12+ variant ligt de nadruk op het begeleiden van een hond. Bij de 12- variant op het verantwoord en plezierig omgaan met een hond.

Het aantal trajecten per jaar is beperkt, er is daarom sprake van een strenge screening.

Hoe?

Tijdens de training, die individueel gegeven wordt, wordt de hond ingezet als co-trainer. Iedere bijeenkomst wordt er wat theorie verteld over het gedrag en over de lichaamstaal van de hond, vervolgens worden er oefeningen zonder hond gedaan als voorbereiding, waarna de hond erbij wordt gehaald en de oefeningen met hond worden gedaan.

Het is de opzet dat het kind/de jongere het geleerde gaat toepassen in de omgang met mensen waardoor de communicatie effectiever, succesvoller en meer bevredigend verloopt.

Welke thema’s?

Het kind/de jongere leert met een hond omgaan, in alle facetten die nodig zijn om dit verantwoord en plezierig te doen. Wij gaan uit van natuurlijk hondengedrag en het begrijpen van natuurlijk hondengedrag.

In de training zal er een opbouw zijn in oefeningen met de hond. De moeilijkheidsgraad wordt steeds verder opgevoerd.

Aantal bijeenkomsten?

In totaal zijn er 12 bijeenkomsten, waarvan de eerste bijeenkomst een intake en matching zal zijn. Er wordt bekeken of de training geschikt is voor het kind/de jongere en of het klikt met de hond. Halverwege zal er een tussenevaluatie zijn en afsluitend is de laatste bijeenkomst een eindevaluatie.

Waar?

De training zal na toestemming van de school plaats vinden op de school van het kind/de jongere. Toestemming van de school is nodig, aangezien dit voor de school betekent dat er een hond de school binnen gaat. Het kan zijn dat de laatste bijeenkomsten op locatie plaatsvinden.

Download hier de factsheet van de training.