Breingeheimen

Leerlingen vo
8-10 Bijeenkomsten
School in de buurt
“Ik heb de balans tussen in- en ontspanning gevonden.”

Voor wie is de training Breingeheimen?

Deze training in schoolse vaardigheden is er voor leerlingen die willen leren hoe ze hun huiswerkaanpak kunnen verbeteren en effectiever en efficiënter kunnen leren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de zelfverantwoordelijkheid binnen de school. Je kunt denken aan agendagebruik, omgang met docenten en zelfvertrouwen.

Hoe?

In de training, die leerlingen volgen in een groepje met kinderen van verschillende scholen, behandelen we iedere week een ander thema. Door groepsgesprekken, oefeningen, spelvormen en huiswerkopdrachten gaan de leerlingen aan de slag met de punten die voor hun moeilijk zijn.

Welke thema’s?

Iedere groep is anders. We proberen de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de leerdoelen van de groep. Om je een beeld te geven volgt hier een aantal van de onderwerpen die binnen deze training aan de orde komen:

  • Schoolmotivatie
  • Werking van het geheugen
  • Leertechnieken
  • Studiecondities
  • Agendagebruik
  • Plannen en organiseren van huiswerk
  • Concentratie
  • Toekomstplan maken, hoe ga je verder na de training?
  • Zelfvertrouwen.

Hoe vaak?

Voordat de deelnemer gaat starten wordt hij/zij samen met ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een individueel aanmeldgesprek. Hierin bespreken we de motivatie van de deelnemer om deel te nemen aan de training en de doelen waar de jongere aan zou willen werken.

De training zelf duurt 8 tot 10 groepsbijeenkomsten.

Na de training sluiten we af met een individueel eindgesprek waarbij ook ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd. In dit eindgesprek bespreken we wat de jongere heeft geleerd.

Waar?

De exacte locatie delen we met deelnemers tijdens hun intakegesprek.

Aanmelden

Een leerling aanmelden? Vul een aanmeldformulier in of neem contact op met het secretariaat voorlichtingen via (088) 178 7362 of secretariaat@okeopschool.nl. Let op: leerlingen kunnen alleen aangemeld worden door de school of jeugdverpleegkundige van de JGZ.

De lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet van de training.