Almere Ontwapent

VO leerlingen
70-80 minuten
Op school
“We hebben het er liever niet over, maar het is er wel!”

Wat leren leerlingen tijdens de les Almere Ontwapent in de klas?

In de voorlichtingsles ‘Almere Ontwapent’ worden leerlingen in het voortgezet onderwijs bewust gemaakt van de mogelijke impact van wapenbezit en de gevolgen daarvan, zowel voor henzelf als voor mogelijke slachtoffers. De opzet van de les biedt bewust veel ruimte voor input van de leerlingen.

De les ‘Almere Ontwapent’ is n.a.v. de campagne ‘Almere Ontwapent’ in samenwerking met een ervaringsdeskundige van Surant ontwikkeld voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Hoofdthema’s

• Actualiteit
• Groepsdruk en social media
• Gevolgen van wapenbezit
• Ervaringsverhalen

Onderbouwing:

Het wapenbezit in Nederland onder jongeren groeit. De campagne ‘Almere Ontwapent’, zet in op bewustwording rondom eigen gedrag en voorkomen van levensbedreigende incidenten. In samenwerking met ervaringsdeskundigen brengen we het verhaal achter het nieuws in beeld. Aanvullende kennis en feiten geven inzicht in de impact en de gevolgen van wapenbezit.

Aanmelden

Wij hebben jaarlijks contact met alle scholen in Almere om te onderzoeken of er behoefte is aan ondersteuning. Verwijzers kunnen zelf ook contact opnemen met het secretariaat voorlichtingen voor het aanvragen van lessen. Mail naar secretariaat@okeopschool.nl of neem telefonisch contact op via 088-1787362.

Lessen worden kosteloos aangeboden. Dit project wordt gefinancierd door de gemeente Almere in het kader van preventie.

Download hier de factsheet.