Logo

Wachttijden

De trainers van OKé-op-school zijn verdeeld over de stad Almere en hebben allemaal een eigen wijk of een VO cluster waar zij de trainingen, voorlichtingslessen en vragen op maat bedienen.

Daardoor is het moeilijk iets over de wachttijden te zeggen. De aanmeldingsdata van de leerlingen zijn vaak leidend en bepalen welke training als eerste start mits er genoeg aanmeldingen zijn.

In een aantal wijken gaan we als pilot dit jaar met een jaarrooster werken waardoor er beter zicht is wanneer welke training start.

In andere wijken starten er regelmatig subgroepen, een training met minder leerlingen waardoor de training sneller kan starten.

Er is meer vraag dan aanbod waardoor het blijft zoeken wat organisatorisch het beste werkt.

- Trainingen:

Trainingen hebben een voorronde van intakegesprekken, daarna start de training opgebouwd in 10 lessen en is er een afronding met eindgesprekken. Daardoor is een trainer 14 weken met een training bezig.

- Voorlichtingslessen:

Deze zijn het hele jaar aan te vragen en kunnen snel ingepland worden.

- Specifieke vragen:

Deze kunnen aan de trainer per mail, telefoon of mondeling gesteld worden. De trainer denkt graag met uw mee of hij/zij een antwoord in aanbod op de vraag heeft, of als hij/zij deze niet heeft bij welke ketenpartner in de wijk deze vraag wel gesteld kan worden en verwijst daarin door of legt zelf de verbinding. De gegevens per trainer zijn ...... te vinden.