Logo

Algemeen

OKé-op-school is een werkwijze waarmee gemeenten Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg met elkaar kunnen verbinden. Gemeente Almere is de eerste gemeente waar OKé-op-school wordt ingezet. Op dit moment is het aanbod dan ook alleen beschikbaar voor leerlingen die naar school gaan binnen gemeente Almere.

OKé-op-school is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door jeugdhulpverleners van Vitree
De jeugdhulpverleners werken gebiedsgericht en kunnen de scholen binnen hun gebied een pakket aan voorlichtingslessen en evidence-based (groeps)trainingen bieden. Een belangrijk aspect is de vertaling van wat er in een voorlichtingsles of training is geleerd naar het dagelijks leven. Zowel in de klas als thuis.
Dit gebeurt volgens de volgende principes;
 

  • Passend Onderwijs en Jeugdhulp hebben dezelfde opdracht, samenwerking loont!
  • De focus ligt op preventie
  • Collectief  aanbod waar mogelijk, individueel waar nodig
  • Van indiceren naar arrangeren - Met school kijken wat er nodig is en dit inzetten


Samen met de scholen wordt er gebiedsgericht gekeken waar ondersteuningsvragen van leerlingen, ouders en leerkrachten liggen. Vervolgens wordt er op maat een programma samengesteld waar kinderen uit de wijk van kunnen profiteren.

Omdat de schaalgrootte en hulpvragen van het Primair Onderwijs en van het Voortgezet Onderwijs van elkaar verschillen zijn er accentverschillen in de wijze van organisatie en aanbod.